Kutatás és fejlesztés - Globális navigációs műholdrendszerek (GNSS)

           Kép: UNOOSA ICG

A GNSS (Global Navigation Satellite Systems, globális navigációs műholdrendszerek) kifejezés alatt a már jelenleg is elérhető amerikai Global Positioning System (GPS) és orosz Global Navigation Satellite System (GLONASS) rendszereket, valamint a kiépítés alatt álló európai Galileo és kínai Compass műholdrendszereket értjük.
Regionális navigációs műholdrendszereket épít Japán (Quasi-Zenith Satellite System, QZSS) és India (Indian Regional Navigational Satellite System, IRNSS).
A műholdas navigációs rendszereket kiegészítő műholdas (Satellite Based Augmentation System, SBAS) és földi (Ground Based Augementation System, GBAS) rendszerek támogatják világszerte. A kiegészítő rendszerek fő funkciója, hogy növeljék a GNSS-szel elérhető pontosságot és nagyobb megbízhatóságot biztosítsanak az alaprendszerekénél. Ehhez minden esetben földi referenciaállomás-hálózatot kell létesíteni és az állomások GNSS mérései alapján lehet számítani a korrekciós jeleket. A felhasználók felé történő adattovábbításnak számos útja van. A korrekciókat lehet távközlési műholdakról, rádión keresztül, vagy akár az Internet segítségével is továbbítani.

Az SBAS típusú kiegészítő rendszerek kontinensnyi területet fednek le műholdról sugárzott korrekciós jeleikkel. Az ingyenes SBAS rendszerekre támaszkodva 1-2 m-es pontosság érhető el. Ilyen rendszerek

  • a Wide Area Augmentation System (WAAS) Észak-Amerikában,
  • a European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) Európában,
  • az MTSAT Satellite-based Augmentation System (MSAS) Japánban,
  • a Nigerian Communication Satellite (NIGCOMSAT-1) Nigériában, és
  • a GPS Aided Geo Augmented Navigation system (GAGAN) Indiában.
Létezik számos globális, kommerciális szolgáltatás is, amelyekkel akár 10-20 centiméteres pontosságot is el lehet érni. Ezek szintén telekommunikációs műholdakról továbbítják adataikat. Ilyenek például
  • a Fugro OmniSTAR,
  • és a NavCom StarFire.
A földi (GBAS) rendszerekhez tartoznak azok a differenciális korrekciókat szolgáltató szervezetek, amelyek lehetővé teszik a centiméteres pontosságú, valós idejű helymeghatározást és navigációt. A GBAS rendszerek általában kisebb területeket (országokat, kisebb régiókat) lefedő sűrű referenciahálózatokra támaszkodnak. Európában is számos példát találunk GBAS rendszerekre. Ilyen például
  • a német SAPOS, és
  • a hazai GNSSnet.hu rendszer is.
A GNSSnet.hu infrastruktúráról és az arra épülő szolgáltatásokról a Szolgáltatások menüpont alatt lehet bővebb információt találni.

A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma 1987 óta – sikeres kutatási programokkal és a technológiák meghonosításának elősegítésével – vezető szerepet játszik a műholdas helymeghatározás magyarországi elterjesztésében. Napjainkra számos korábbi kutatási eredményünk a gyakorlatban is hasznosult, ezek szolgáltatások formájában az érdeklődők rendelkezésére állnak. A GNSS technikán alapuló mozgásvizsgálatai programjainkat külön mutatjuk be.