Obszervatóriumi tevékenységek - Gravimetria

A Föld nehézségi terében a g „térerő”, azaz a vertikális gyorsulás értéke legmegbízhatóbban abszolút graviméterekkel határozható meg, ahol a g-t nem más pontokkal való (relatív) összeméréssel, hanem in situ méréssel vákuumban, próbatest szabadesésének mérésével önállóan határozzák meg. A mérés pontossága a mindennapi fogalmaink szerint elképesztően nagy, jobb mint 1 μGal (1 μGal= 10-6 cm/s2; a g értéke mint tudjuk kb. 981 cm/s2). A gravimetriai hálózatok legfontosabb vonatkoztatási pontjai ezek az ún. abszolút gravimetriai pontok. Magyarországon az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) szakmai irányítása alatt 15 abszolút pontot tartanak fenn. A KGO-ban a UNIGRACE projekt keretében EU támogatással 1996-ban létesült egy abszolút gravimetriai pont, ami nem más, mint a talaj felszínéig lesüllyesztett 1 m3-es betontömb. A pont mérettetése rendszeres időközönként megtörténik. Tájékoztató jelleggel a ponton 2007-ben észlelt nehézségi gyorsulás értéke:

980832820,37 μGal

A pont része a Magyar Gravimetriai Alaphálózatnak és az ELGI gravimetriai kalibráló hálózatának. Az ismételt abszolút g mérések és szintezések együttes elemzéséből következtetések vonhatók le a pontok magassági változására és az amögött rejlő fizikai folyamatokra (pl. tömeg-átrendeződések).