Obszervatóriumi tevékenységek

A KGO és szűkebb környezete kiválóan alkalmas geodinamikai mérőműszerek, érzékelők telepítésére. Ennek köszönhetően – társintézményeinkkel együttműködve – folyamatosan fenntartjuk és fejlesztjük az integrált geodinamikai állomást (GNSS, abszolút gravimetriai, PS-InSAR, szeizmológiai, meteorológiai mérések, villámdetektálás, stb.)


Permanens GNSS állomás
A KGO-ban 1996-ban indult a folyamatosan üzemelő GPS majd GNSS állomás. PENC része a globális (IGS), a regionális (EPN) és a hazai (GNSSnet.hu) hálózatoknak.

Meteorológia
Egy komplex geodinamikai megfigyelő állomás szerves része a meteorológiai mérések folyamatos végzése.

Szeizmológia
Az obszervatórium része a földrengésmerő állomások országos hálózatának. Valós idejű, három komponensű, rövid periódusú szeizmométer működik Pencen.

Műholdradar
A műholdradar interferometria (Synthetic Aperture Radar Interferometry, InSAR) az egyik legújabb mozgásvizsgálati technika, amely a geodézia mellett a geofizika és geológia terén is rendkívül perspektivikus.

Gravimetria
Az ismételt g-mérések elemzéséből következtetések vonhatók le a pont magassági változására és az amögött rejlő fizikai folyamatokra.

Villámdetektálás
A troposzférában fellépő villámok minél pontosabb monitorozása fontos kutatási terület.

Időszolgálat
Az atomi rezgésekre alapozott időmérésnek meghatározó szerepe van a geodéziai és geodinamikai mérésekben.